5 Şaban 1441 | 29 Mart 2020 Pazar

CANLI DİNLECANLI DİNLE

Kıble Yönü

Ana Sayfa Araçlar Kıble Yönü
  
Enlem:
Boylam:


Mesafe:
Kıble Yönü:KIBLE İSTİKAMETİNİN TAYİNİ

Eski zamanlardan bu yana kıble yönünün tayininde birçok yöntem kullanılmıştır. Bu yöntemlerin bir kısmı gök cisimlerinin konumlarına, bir kısmı Güneş’in Kabe’nin tam üzerinde bulunduğu gün ve saatlerde Güneş’in bulunduğu yönün tespitine, bir kısmı coğrafi koordinatlara, bir kısmı da geometrik ve astronomik hesaplamalara dayalıdır.

Bu yöntemlerin içinde genel kabul görmüş olan ve yüzyıllardır uygulanan yöntem, küresel olan dünyanın üzerindeki bir nokta ile Kabe arasındaki en kısa mesafe hesabına dayanır. Bu şekilde hesaplanan Kıble açısı bulunduğumuz nokta ile Kabe’yi birleştiren çizginin kuzey ile yaptığı açıdır.

Şekli küreye benzeyen Dünya üzerinde iki noktayı birleştiren çizgi yay şeklindedir. Dolayısıyla kıble açısı iki yay arasındaki açıdır. Matematiksel ifadeyle herhangi bir yerin Kıble’si Mekke ile o yerin enlem ve boylamlarının trigonometrik fonksiyonudur. Bu yöntem, kıble günü/saati yöntemi gibi diğer yöntemler ile de tutarlıdır.

Kıble açısının hesaplamalar ile bulunması sonrasında, bulunulan noktadan o istikamete doğru yönelebilmek için bulunulan noktanın coğrafi kuzeyinin belirlenmesi gereklidir. Yön belirlemek için yaygın olarak kullanılan manyetik pusula veya günümüzdeki cep telefonu uygulamalarının, yerin manyetizması, yakındaki manyetik dalga yayan cisimler gibi nedenlerle her zaman doğru sonuçlar veremediği, hatta bazen birden fazla pusulanın aynı yerde kabul edilemez düzeyde sapmalarla farklı sonuçlar ortaya koyduğu bir gerçektir. Bu nedenle günümüzde alternatif uygulamalar geliştirilmiştir.

Sitemizde yer alan kıble istikametinin tayini sayfası ile dünya üzerindeki herhangi bir noktaya ait kıble yönünü gösteren bir çizgi harita üzerinde işaretlenmektedir.

Kıble istikametinin tayini ile ilgili olarak daha fazla bilgi için:
1. Kıble istikametinin tayini
2. Inspired science: methods for finding the qibla in the medieval Islamic tradition
3. The Correct Qibla
4. Determining the Sacred Direction of Islam