logo

Sürücüsüz otoya en çok ilgi Türkler'de

Dünyada otonom yani sürücüsüz otomobil dönüşümü henüz ortalama 2'nci seviyede. Bazı yeni nesil otomobillerde bu 3'üncü seviyeye çıksada, aracın kendi kendine gitmesi ancak 5'inci seviyede mümkün. Bu da dünya için bile henüz erken. Çalışmalar ve testler tüm hızıyla sürüyor ama seçilmiş bazı gelişmiş şehirlerde bile trafikte en erken 5 yıl içinde görebiliriz.

Otonom araçlara Türk halkı yoğun olarak ilgi duyuyor ve merak ediyor. Araştırmaya katılanların sadece yüzde 22'si otonom araçlara ilgi duymadığını belirtirken, yüzde 67'si otonom araçlara ilgi duyduğunu söylemiş. Ankete katılanların yüzde 65'i ise teknolojinin ucuza satılmasıyla otonom araçlar ile buluşmalarının mümkün olabileceğini söylemişler.

Küresel olarak incelendiğinde otonom araçlara en yoğun ilginin yüzde 67 ile Türkiye'de olduğu görülüyor. Türkiye'yi ise sırasıyla Almanya (yüzde 54), İngiltere (yüzde 48) ve Amerika (yüzde 47) takip ediyor.

Hürriyet