logo

6 ayda 339 'Pembe Kod' çağrısı geldi

Sağlık Bakanlığı’nın, sağlık kuruluşlarında bebek ya da çocuk kaçırma riskine karşı oluşturduğu acil uyarı kodu olan, Pembe Kod’a çağrı yağdı.

2017’de sistem üzerinden, Türkiye genelinde toplam 220 Pembe Kod çağrısı bildirilirken, 2018’in ilk 6 aylık döneminde çocuklar için 339 Pembe Kod çağrısı yapıldı.

Bebek kaçırmaya karşı

Pembe Kod, Sağlık Bakanlığı tarafından 2011’de yayımlanarak yürürlüğe giren, “Hasta ve Çalışan Güvenliği’nin Sağlanmasına Dair Yönetmelik” ile hayata geçirildi. Pembe Kod, sağlık kuruluşunda bebek ya da çocuk kaçırma riski veya eyleminin söz konusu olduğu durumlarda zamanında hareket edilebilmesi için kullanılıyor. Risk durumunda etkin ve hızlı iletişime geçmek, doğru müdahale için zaman kazanmak, panik oluşmasına engel olmak, acil durumlara hazırlıklı olmak ve sonuç olarak hasta güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılıyor.

Bu kodlar hastanenin herhangi bir yerindeki telefondan tuşlandığında, önceden planlanmış birimlere bilgi gidiyor ve hastane bu sayede ilgili olaya anında müdahale edebiliyor.

Pembe Kod acil uyarı sisteminin oluşturulmasına yönelik düzenlemeler Sağlıkta Kalite Standartları Acil Durum Afet Yönetimi bölümü içinde yer almakta olup ülke genelinde kamu-özel tüm sağlık kuruluşlarında uygulanıyor.

Milliyet