logo

Hızla artan atık miktarıyla dünya alarm veriyor

Dünya Bankası tarafından yayınlanan rapora göre, Sahraaltı Afrika ve Asya'da 2016 yılında yaklaşık 2 milyar ton üretilen atık miktarının beklenen artış ile birlikte 2050 yılında 3.4 milyor tona çıkması bekleniyor.

Düzgün bir şekilde işlenmeyen ve toplanmayan katı atıklar sellerin de etkisiyle hava kirliliğine ve solunum hastalıkları, ishal ve dang humması gibi hastalıklara sebep olduğu belirtildi. Özellikle düşük gelirli ülkelerde, katı atık yönetiminde gelişme sağlanmasının acil bir öncelik olduğu vurgulanan Dünya Bankası raporunda, yeterli miktarda atık imha ve arıtma tesislerine sahip olmayan ülkelerdeki atıkların yüzde 90'nından fazlasının işlenmemiş halde açık alanlara bırakıldığı açıklandı.

Raporda, dünya üzerinde kentli nüfusta yaşanan artış ile birlikte dünya nüfusunun yüzde 50'sinden fazlası şehirlerde yaşadığı belirtildi. 2050 yılına gelindiğinde ise, dünyanın 2000 yılında sahip olduğu nüfusunun hepsinin şehirlerde yaşamaya başlayacağının tahmin edildiği aktarıldı.

timeturk.com