logo

'Okul öncesi göz muayenesi yaptırılmalı'

Uzmanlar, çocukların okul öncesi göz muayenesinden geçirilmesini tavsiye etti. Görme problemlerinin okul öncesi çocukların yüzde 5-10'unu, okul çağı çocuklarının ise yüzde 20-30'unu etkilediğine işaret eden Dr. Nurcan Gürkaynak, "Tedavi edilmemiş göz problemleri öğrenme kabiliyetini, kişiliği, okula uyumu olumsuz etkileyeceği gibi hastalığın daha da kötüleşmesine ve başka ciddi problemlere de yol açabilir.

Çocuklarda en sık görülen hastalıklar olarak göz tembelliği, göz kayması, gözyaşı kanalı tıkanıklığı, hipermetropi, astigmatizma, konjonktivit sayılabilir. Ailede ciddi göz hastalığı varlığı durumunda çocukta göz hastalığı olabileceğini düşünmek gerekir.

Okul öncesi dönemde ailenin gözlemleri, okul çağına gelindiğinde aileden ayrı olarak öğretmen ve eğitmenlerin de çocukları izlemeleri, onlar hakkında gerekirse notlar tutmaları, anormal davranışlara dikkat etmeleri, bir sorun gördükleri ya da hissettiklerinde aileyi uyararak çocuğun göz muayenesinin yaptırılmasına yardımcı olmaları çok yararlı olacaktır. Pek çok göz problemi erken yaşlarda başladığından çocukların belli zamanlarda gözleri kontrolden geçirilmelidir.

Çocukta bir problem görülmese bile okul öncesi çağda 6'ncı ayda, 3 ve 5 yaşlarda ve okula başlamadan önce okul sırasında da 2 yılda bir göz muayenesi yapılması uygundur. Eğer herhangi bir sorun varsa tabii ki bu dönemler beklenmemelidir." değerlendirmesini yaptı.

AA