logo

En fazla rüşvet Bangladeş’te veriliyor

Dünya Bankası’nın, 2010’da, sosyal ve ekonomik dönüşüm yaşayan 29 ülkede yaptığı ‘Life in Transition Survey’ araştırmasındaki verilerden de yararlanılan ‘2012 Dünya Kalkınma Göstergeleri’ raporuna göre, Türkiye’de firmaların yüzde 18’i kamu görevlilerine ‘gayri resmi ödeme’ yapıyor.

Yüzde 4.4 oranıyla en az gayri resmi ödemenin yapıldığı ülke olarak İspanya’nın belirlendiği araştırmada, yüzde 85.1’le Bangladeş şirketlerin en çok ‘gayri resmi ödeme’ yaptığı ülke oldu. Bangladeş’i yüzde 84.8 ile Gine, yüzde 83.8’le Suriye ve yüzde 81.8 ile de Kongo Cumhuriyeti takip etti. Dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin’de ise kamu görevlilerine gayri resmi ödeme oranın yüzde 72.6 gibi yüksek bir rakam olması dikkat çekti. 

Yetkililerle görüşme 

Raporda, şirket yöneticilerinin ‘yönetim süresi içinde devlet yetkilileriyle görüşmeye ayrılan miktar’ sıralamasında, Türkiye 5’inci oldu. 
Türkiye’de bir işe başlamak için yerine getirilmesi gerekli prosedür ve gereken gün sayısı 6 olarak belirlendi. Türkiye’de işe başlama maliyeti ise kişi başına milli gelirin yüzde 11.6’sı olarak hesaplandı. Mülk tescili için gerekli prosedür ve tescil için gerekli gün sayıları da Türkiye’de yine 6. Türkiye’de bir depo inşa etmek için 24 prosedür yerine getirmek, 189 gün beklemek gerekiyor. 2011 Eylül itibarıyla elektrik bağlatmak için 70 gün gerektiği belirtilirken, bir tarafı sözleşmeyi yerine getirmeye zorlamak için hukuken 420 günün gerektiği, iflas sürecinin ortalama 3.3 yılda çözüldüğü de rapora girdi.

15 farklı vergimiz var 

Raporda iş dünyası tarafından ödenen vergilerle ilgili bölüme göre, Türkiye’de ödenen vergi sayısı 15, vergi ödemeye hazırlık ve işleme ayrılan saat sayısı 223, kazançtan alınan verginin oranı yüzde 17.9, ticari kazançlar üzerinde emek vergileri ve diğer sosyal yardımlar sırasıyla yüzde 18.8 ve yüzde 4.4, ‘toplam vergiler’ ise, yüzde 41.1 düzeyinde. İş dünyası ‘toplam vergileri’ Rusya’da yüzde 46.9, Romanya’da yüzde 44.4, İngiltere’de yüzde 37.3, ABD’de 46.7, İsveç’te 52.8, Hollanda’da 40.5, Yunanistan’da 46.4, Almanya’da 46.7 olarak ödeniyor.

Hürriyet