17 Recep 1440 | 24 Mart 2019 Pazar

CANLI DİNLECANLI DİNLE

Ekonomi

Ana Sayfa Haber Ekonomi

Aile şirketlerine kurumsallaşma önerisi

Son Güncelleme: 23 EKİM 2018 - TSİ 10:26

Türkiye ekonomisinin yüzde 95’ini oluşturan aile şirketlerinin yüzde 60’ının ikinci nesle gelmeden yok olduğu açıklandı. Şirketlerin kuşaktan kuşağa yaşamasının yolunun şirket, ortaklar ve aile arasında kesin sınırlar çizen, kurumsallaşmış aile şirketine dönüşmekten geçtiği vurgulandı.

Aile şirketlerinin yıllık global gayri safi hasılanın yüzde 70 ila yüzde 90’ını oluşturduğunu ve dünyadaki şirketlerin yüzde 75’e yakınının aile şirketlerinden meydana geldiğini ifade eden Savaş Ülger, aile ya da aileler tarafından kontrol edilen kayıtlı şirketlerin oranının AB’de yüzde 50, ABD ve Türkiye’de ise yüzde 95 olduğunu söyledi.

Dünyanın en zengin ilk 10 şirketinden 7’sinin aile şirketi olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu tür şirketlerin faaliyetlerinin kötüye gitmesi ya da son bulmasının hem ulusal hem de küresel ekonominin ciddi zarar görmesine neden olacağına

işaret eden Ülger, “Aile şirketlerinin devamını sağlamak için aile şirketleri anayasaları ivedilikle oluşturulmalı, bu kapsamda şirkette görev alacak aile bireyleri arasında iş ve görev tanımları net olarak yapılmalı, işletme içi kurallar ve yönergeler belirlenmeli, birimlerin iş akışları tespit edilmeli, yetki ve sorumluluklar objektif ve net olarak tespit edilmeli, duygusallıklara asla izin verilmemeli.

Dünyada birinci kuşak tarafından kurulan her 100 aile şirketinden sadece 3 tanesinin 3. kuşağa kadar yaşayabildiği günümüzde, kuşaklar boyu yaşayan ve büyüyen aile şirketleri kurabilmenin yolu, şirket, ortaklar ve aile arasında kesin sınırlar çizen, kurumsallaşmış bir aile şirketine dönüşmekten geçiyor” dedi.

Dünya