8 Rebi'ül-evvel 1440 | 16 Kasım 2018 Cuma

CANLI DİNLECANLI DİNLE

Ekonomi

Ana Sayfa Haber Ekonomi

İş davalarında arabulucu 1 Ocak 2018’de başlıyor

Son Güncelleme: 26 EKİM 2017 - TSİ 10:20

Kanuna göre, 1 Ocak 2018’dan itibaren bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan, tazminat veya işe iade talebiyle açılan davalar öncesinde arabulucuya başvurulacak.

Konu ancak arabulucuda anlaşmaya varılamazsa mahkemeye taşınacak. İş kazası ve meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ile bunlarla ilgili tespitler için arabulucu zorunluluğu bulunmuyor.

Yasa ile birlikte ayrıca sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklarda, zorunlu sigortalılık sürelerinin tespit talepleri hariç olmak üzere de SGK’ya başvuru zorunluluğu getirildi. İş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ile bunlarla ilgili tespit, itiraz ve rücu davaları hakkında arabulucuya başvurma zorunluluğu olmayacak.

Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde sonuçlandıracak, bu süre zorunlu hallerde en fazla bir hafta uzatılabilecek.

Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin varlığı hâlinde işe iade talebiyle arabulucuya başvurulduğunda, anlaşmanın gerçekleşebilmesi için işverenlerin arabuluculuk görüşmelerine birlikte katılmaları ve iradelerinin birbirine uygun olması aranır. Arabuluculuk bürosu tarafından yapılması gereken zaruri giderler; arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılması halinde anlaşma uyarınca taraflarca ödenmek, anlaşmaya varılamaması durumunda ise ileride haksız çıkacak taraftan tahsil olunmak üzere Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

Dünya