23 Rebi'ül-evvel 1441 | 20 Kasım 2019 Çarşamba

CANLI DİNLECANLI DİNLE

Ekonomi

Ana Sayfa Haber Ekonomi

Konutta aslan payı kiranın

Son Güncelleme: 7 MART 2015 - TSİ 10:20

Tüketim harcamalarında aslan payını konut ve kira aldı. Konut giderlerinde kira, yüzde 62 ile en yüksek paya sahip olurken, bunu yüzde 14’lük oranla ısınma izledi. Öte yandan konut harcamalarının payının, en düşük gelir grubunda arttığı ortaya çıktı

TÜİK’in, Hanehalkı Bütçe Araştırması’nın 2013 yılı Sonuçlarına göre; Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı toplam harcamalar içinde en yüksek pay yüzde 25 oranıyla konut harcamalarına ait olurken, yıllar itibarıyla bu payın azaldığı gözlendi.

Araştırmaya göre, 2013 yılında konut harcamaları içinde en büyük payı yüzde 62 ile kira harcamaları oluşturdu. Gaz, likid yakıtlar, katı yakıtlar ve ısı enerjisini içeren diğer yakıtlar grubu yüzde 14’lük oranla ikinci sırada geldi. Elektrik harcamaları ise yüzde 10,4 ile 3.sırada yer alırken, payı yüzde 7,6 olan su, kanalizasyon ve konutla ilgili diğer hizmet harcamalardan fazla oldu. Konut bakım, onarım harcamalarının payı ise %6 oldu.

y. şafak