23 Zilhicce 1440 | 24 Ağustos 2019 Cumartesi

CANLI DİNLECANLI DİNLE

Hayat

Ana Sayfa Haber Hayat

Eğitimde sınıflama verimi artırıyor

Son Güncelleme: 31 AĞUSTOS 2012 - TSİ 11:23

Marmara Üniversitesi'nce yapılan bir araştırma kız ve erkek çocukların öğrenme şekillerinin farklı olması sebebiyle farklı sınıflarda eğitim görmelerini zorunlu kılıyor  Bilim adamlarınca yapılan araştırma 5-6 yaşlarındaki kız ve erkek çocuklarının farklı öğrenme sitillerine sahip olduğunu gösterdi.
Bir gazetede yayımlanan araştırmaya göre kız çocukları görsel ve işitsel öğrenme stilleri, erkekler için ise harekete dayalı öğrenme stili ön plana çıkıyor.
Marmara Üniversitesi'nin yaptığı araştırma, okul öncesi eğitim tartışmalarına yeni bir boyut kazandırdı. Atatürk Eğitim Fakültesi'nden Doç. Dr. Gülden Uyanık Balat, Öğretim Görevlisi Hülya Bilgin ve Dr. Atiye Adak Özdemir, İstanbul il merkezindeki yer alan 10 ilköğretim okulunun anasınıfına devam eden 5-6 yaş grubu 270 çocuğu inceledi. Araştırmada, özel olarak geliştirilen 5-6 yaş çocukları için öğrenme stilleri ölçeği kullanıldı. Çocukların öğrenme stilleri cinsiyet, okul öncesi eğitimden yararlanma durumu, ailedeki çocuk sayısı, çocuğun doğum sırası, sosyoekonomik düzey ve ebeveynlerin eğitim durumu incelendi.
ÖĞRENMEDE CİNSİYET FARKI
Genel anlamda çocukların öğrenme stilleri değerlendirildiğinde öğrenme çalışmalarında görsel öğrenme stili birinci sırada, işitsel öğrenme stili ikinci ve kinestetik yani harekete bağlı öğrenme stili ise üçüncü sırada yer aldı.
Araştırmada elde edilen sonuçlar bu dönemdeki çocukların öğrenme stillerinin cinsiyete göre farklılaştığı dikkat çekti. Kız çocuklarının görsel ve işitsel öğrenme stil puanlarının erkek çocuklara oranla daha yüksek çıktı.
Erkeklerin harekete dayalı öğrenme stili de kızlara göre yüksek bulundu. Bu bulgu bir anlamda erkeklerin harekete dayalı, aktif yöntemlerle öğrenmeyi tercih ettikleri şeklinde yorumlandı.
UZMANLAR 'FARKLI SINIFLAR' ÖNERDİ
Araştırma ekibi bu dönem çocuklarına yönelik düzenlenen eğitim sürecine ilişkin şu önerilerde bulundu:
* Eğitim ortamları farklı öğrenme özellikleri dikkate alınarak düzenlenmeli
* Öğrenme ortamları ve eğitim programları revize edilmeli
* Farklı öğrenme yaşantılarını kolaylaştıracak materyaller bulundurulmalı Öğretmenler eğitim sürecinde farklı yöntemler kullanmalı