11 Cemaziyelevvel 1440 | 18 Ocak 2019 Cuma

CANLI DİNLECANLI DİNLE

Türkiye

Ana Sayfa Haber Türkiye

Şahver Çelikoğlu Hanımefendi Hakk’ın rahmetine tevdi edildi

Son Güncelleme: 8 OCAK 2018 - TSİ 10:38

Arifan Kadın ve Aile Kuruluşları Dayanışma Derneği kurucusu ve Onursal Başkanı Şahver Çelikoğlu Hanımefendi,  tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Mehmed Zahid Kotku Hazretleri ile Mahmud Es’ad Coşan Hocaefendilerin tedrisinden geçmiş âlime bir hanım olan Şahver Çelikoğlu, M. Es’ad Coşan hocaefendi tarafından da bizzat hadis ve tasavvuf dersleri icazeti almıştı.

Şahver hanımefendinin naaşı, 06.01.2018 Cumartesi günü ikindi namazını müteakiben Eskişehir Alaaddin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Eskişehir Seyit Gazi Yolu Asri kabristanına defnedildi. 

Şahver Çelikoğlu hanımefendiye Allah-u Teâlâ’dan rahmet ve mağfiret, yakınlarına ve sevenlerine sabr-ı cemil dileriz.

 

Şahver Çelikoğlu Hakkında

Şahver Çelikoğlu 1937 yılında Eskişehir’de dünyaya geldi. Şahver Hanım ilk eğitimine daha çocuk yaşlarda (3.5 yaşlarında) anne ve babasının ders ve sohbet meclislerine katılarak başlar. Ayrıca anne ve babası kendisine kitap okur o da dinlerdi. Peygamberimiz (sav)’in hayatını ve peygamberler tarihini babasından; ilmihal bilgilerini de annesinden öğrenir. Daha çocuk yaştayken annesi ona İmam Gazali’nin Eyyühel Veled’ini okur. Bu okuma dinlemeleri bitince annesi ona tabak içinde hazırladığı şekerleri verirdi. 

Okumayı seven ve çok çalışkan olan babası, sabah ve ikindi vakitlerinde sürekli Kur’an okurdu. Aile üyeleri ve çalışanlar her sabah Kur’an sesiyle uyanırdı. Anne ve babasından öğrendikleri onun için sağlam bir temel olmuştur. Hayatı boyunca hep faydasını görür ve anlatır.

Zamanın feridi kabul edilen, Hasib (Sezer) Efendi den ve Said Şentürk Efendiden uzun yıllar (yirmi bir yıl) ders alırlar. Özel eğitim ile tefsir, Usûl-ü Fıkıh, Akâid, Hadis, İlâhiyat ve Edebiyat ilimlerini tahsil ederler. Hocalarından adı geçen illim dallarında icâzet alırlar.

Arapça dersi için Cüneyd (Erçin) Efendi’ye giderler. Arapça öğrenimi konusunda kendilerine göre bir sistem geliştirirler. İlkokul fişleri gibi bir yüzü Arapça, diğer yüzünde Türkçesi olan fişler hazırlarlar. Bunları yolda giderken okurlar, okuduklarını diğer ceplerine koyarlar. Yani yolda çalışırlar. Emsile’den sonra fişleri bırakırlar. Toplam 94 günde Arapçayı ikmal ederler ve ders kitaplarını tercüme etmeye başlarlar.

25 yaşlarına geldiklerinde ders vermeye başlarlar. Yaklaşık 150 talebeleri vardır. Talebeleri onu çok severler.

1986 yılında abisiyle beraber Hacc’a giderler. Mekke’ye vardıklarının üçüncü günü bir şey dikkatlerini çeker. Zemzem içmeye başladıktan sonra öksürükleri kesilmiştir. 31 gün sonra Hac’dan Eskişehir’e dönerler.

1993 yılında Malhatun Dostluk Çevre ve Kültür Derneğini kurarlar. Arifan Kadın ve Aile Kuruluşları Dayanışma Derneği kurucusudur.

Çeşitli vesilelerle Avustralyadan, Amerika’ya, İngiltere’ye ve Avrupanın diğer ülkelerinde yetiştirdiği sayısız talebeleri vardır. Bizler talebeleri olarak ilerlemiş yaşlarına rağmen kendilerine yetişmekte güçlük çekiyor, yetişemiyoruz.

Mehmed Zahid Kotku Hazretleri ile Mahmud Es’ad Coşan Hocaefendilerin tedrisinden geçmiş âlime bir hanım olan Şahver Çelikoğlu, M. Es’ad Coşan hocaefendi tarafından da bizzat hadis ve tasavvuf dersleri icazeti almıştır.

Eserlerinden bazıları şöyledir:

Sevâd-ı Âzâm (Tarıki Müstakim)

Dîvân-ı Sezâî

Güzel Ahlâk Sahifeleri

İslâm’da İbadetler

Nefs Terbiyesi (Kendini Arıtma)

Marifetullah (Allah’ı Bilme)

Muhabbetullah (Allah’ı Sevme)

Âyet ve Hadisler Işığında Esmâü’l Hüsnâ Şerhi (I-II-III-IV-V) cilt

Kırk Hadis Şerhi

Râbıta (Sorular- Cevaplar)

İslâm Akaidi (İslam İnanç Esasları)

Şemâil-i Şerif 

Şahver Çelikoğlu Hanımefendinin; Mehmed Zahid Kotku Hazretleri ile Mahmud Es’ad Coşan Hocaefendiler ve Hacc yolculuğu ile ilgili hatıraları AKRA’da, “Zamanın Tanıkları” programında kendi sesinden yayınlanmıştır. Hatıraları buradan dinleyebilirsiniz.