9 Safer 1440 | 18 Ekim 2018 Perşembe

CANLI DİNLECANLI DİNLE

Dünya

Ana Sayfa Haber Dünya

'Göçmenlerin yararlarına odaklanılmalı'

Son Güncelleme: 20 KASIM 2017 - TSİ 09:42

OECD, uluslararası göç hareketlerinin arttığını, ülkelerin buna uyum sağlamak zorunda olduğunu belirten bir rapor yayınladı. Uluslararası Göç Görünümü raporunda, gelen yasal göçmenlerin büyük bir kısmının kalıcı olduğu hatırlatılarak, bu göçmenlerin getirdiği yük yerine, sağladığı faydalara odaklanılması ve buna yönelik uyum politikaları uygulaması tavsiye edildi.

Yasal olarak göç ve mülteci akınının son dönemde arttığı belirtilen raporda, çoğunluğu savaş ve iç çatışmalardan kaçan mülteci ve göçmenlerin, büyük kısmının kriz bitse de ülkelerine dönmeme eğiliminde oldukları belirtildi.

Bu kişilerin belirsiz pozisyonlarda kalmaması, yerleşmelerine-çalışmalarına izin verilmesi tavsiye edilen raporda, uygun bir politikanın geliştirilmesi için ülkelerin iç mevzuatı yanında küresel işbirliklerini de geliştirmesi önerildi.

OECD raporunda, sadece 2016’da kriz nedeniyle ülkelerinden ayrılmış, gittikleri ülkelere yasal yoldan girmemiş 1.5 milyon kişinin “sığınmacı” olarak resmi başvuru yaptıkları hatırlatıldı. Bu kişilerin geleceklerinin belirsiz olduğu belirtilen raporda, her ne kadar ana sığınmacı akınının yavaşlamış olmasına karşılık, insani sorunun devam ettiği belirtildi.

Uyum politikaları oluşturulmalı

Göçmenlerin her ekonomi için belirli bir oranda risk oluşturduğu ancak çeşitli kanallardan fayda da sağlandığı belirtilen raporda, bu faydalara odaklanılması önerildi. OECD, daha önce yaptığı bir çalışmada, olağanüstü kitlesel olmamak kaydıyla, göç hareketlerinin getirdiği yük ve sağladığı fayda arasında çok büyük bir fark olmadığını, her halükarda yük ya da faydanın GSYH’nin yüzde 0,5’i kadar etki ettiğini, bunun da ihmal edilebilir bir oran olduğuna yönelik bir çalışma yayınlamıştı.

Rapor, sığınmacılardan başlayarak ivedi uyum politikaları oluşturmayı tavsiye ederken, aileler öncelikli olmak üzere geçici işlerden başlayarak göçmen ve sığınmacıların istihdam piyasasına alınmasını önerdi.

Çoğu vasıfsız işlerde çalıştırılıyor

OECD raporunda yer alan bazı bulgulara göre; 2017’de yavaşlama eğilimi göstermesine rağmen 2016’da 5 milyon kişi OECD üyesi ülkelere göçmen olarak girdi. Bu kişilerden 1,5 milyonu üniversite mezunu ve ülkeler genel olarak bu kişilere çalışma izni verdi. OECD ülkelerinde toplam 124 milyon kişi, bulunduğu ülkenin dışındaki bir ülkede doğmuş durumda. Çalışma izni bulunan göçmenlerde işsizlik ortalamanın çok üstünde seviyelerde bulunuyor.

OECD Avrupa ülkelerinde göçmen işsizlik oranı yüzde 12,4 olarak belirlendi. Çalışan göçmen işçilerin çoğu vasıf gerektirmeyen işler yapıyor ve bu durum onları iş kaybı yönünden daha kırılgan hale getiriyor. Vasıfsız işlerde çalışanların oranı göçmenler arasında yüzde 47 seviyesinde.

Dünya